Къырым девлет шурасынынъ мебусы Ремзи Ильясов «Къырым» джемаат арекетининъ ёлбашчысы векялетлеринден ред этти. Бу акъта о, бугунь озь Facebook саифесинде хабер этти.

«Сонъки куньлернинъ вакъиаларыны ве неширлерни, шу джумледен меним видеомураджаатымы талиль этип, бу арекетлер янълыш олгъаныны анълап, мен «Къырым» адлы къырымтатар халкъынынъ  региональ ара джемаат арекети президиумынынъ ёлбашчысы векялетлеринден ред этмек къарарыны алдым,– деп, язды Ремзи Ильясов. Анъылгъан видеомураджаатта о, айры алда, тешкилятнынъ ичинде инсанлар бир-бирини анъламагъанлары акъта сёз юрьсеткен эди.

Джемаат вазифесинден кетмек себеплери арасында Ильясов сагълыкъ меселелерини ве бутюн дикъкъатны мебуслыкъ фаалиетинда топламакъ киби фикирлерни адлады.

Бундан гъайры Ильясов арекет президиумынынъ ёлбашчысы вазифесине Февзи Кубединовны – «Адалет» арекетининъ лидерини тевсие этти. Тешкилятнынъ невбеттеки ёлбашчысы акъта суаль боюнджа оны азалары къарар аладжакълар.

Ремзи Ильясов 2014 сене «Къырым» тешкилятынынъ ёлбашчысы олды.