Москвада агъымдаки сене аджылыгъынынъ нетиджелерини чыкъардылар. Бойлеликнен, РФ миссиясынынъ иши аджылыкъ тешкиль этилюв севиеси боюнджа энъ гузель деп, танылды. Бу акъта «Россия сегодня» МХА матбуат-хызметинде Федерация Шурасынынъ реис муавини ве Русие Федерациясы акимиетининъ огюнде диний бирлешмелер суаллери боюнджа Комиссиянынъ  векялетлиси Ильяс Умаханов тариф этти. О, эм де Къырым миссия ишине мувафакъиет иле къошулгъаныны къайд этти.

«Къырым Джумхуриети озю эм айры квотагъа имкян тапты, биз буны учь йыл девамында беджердик, эм де озьлери аджылыкъны озьлери тешкиль эттилер. Къырым мусульманлары, къырымтатарлар бу сене 600 адам оларакъ аджылыкъкъа ёл алдылар. Хатырлатам, даа якъында, Украина тешкилятлары ярдымынен бойле имкян тек 50-60 адамгъа бериле эди», — деп, хабер этти Ильяс Умаханов.

О, къайд этти ки, Къырым Русие иле бирлешкен сонъ бириниджи бир къач йыл девамында аджылыкъкъа бармагъа истегенлернинъ сайысы бир къач кереге азджа эди. Амма региональ хадж-оператор пейда олгъан сонъ, весикъалар ресмийлештирилюви ве ёлгъа азырланув баягъы енгиллешти.

«Бу сайы артаджакъмы, ёкъмы? Мен беллесем, белли бир сынъыргъадже артаджакъ. Чюнки эалининъ сайысы арта, ве эр бир мусульман аджылыкъны озь боюн борджы деп, сая. Эгер биз шимдилик маниа олгъан диварны йыкъсакъ, бу даа тезлешеджек. Мен, шу джумледен, бу ёнелиште пек фааль иш алып барам. Акъмесджиттен Мекке ве Мединеге догъру рейслер ачылмасы ичюн. Шимдилик олар я да Минводы, я да Москва ава лиманларына барып, башкъа учакъкъа отурып, учмакъ кереклер. Амма башкъа ал муимдир. Биз биринджи йыл девамында буюк макъсадкъа ириштик: къырымтатарларгъа, Къырым мусульманларына нисбетен  Украина ве Русие арасында сиясий зыддиетлер олгъаны себебинден, ич бир тюрлю  акъсымлав олмады. Олар башкъа мемлекетнинъ мусульманлары  киби, тамам шойле акъларнынъ саиплери олалар. Ве биринджи невбетте – Русие Федерациясыны такъдим эткен мусульманлары оларакъ», — деп, къайд этти Умаханов.

Хатырлатамыз, ЕС мемлекетлери къырымлыларгъа Русие четэль паспортлары боюнджа виза алмагъа ред этелер.