Къырымтатарлар Акъмесджит ве  Ташкент арасында авиабагъ тизилювини истейлер. Тесвие  «Къырым бирлиги» джемаатчылыкъ тешкилятындан кельди. Бугунь  ярымадагъа сюргюнликтен сонъ къайткъан къырымтатарлар сой-акъраба иле корюшмек ичюн чокъ пара ве вакъыт масраф этмек кереклер. 

«Бу адамларгъа къатнамакъ енгильдже олмасы ичюн япыла. Чокъ къырымтатарлар Озьбекистанда яшай. Бу ерде оларнынъ тувгъанлары комюльген, анда бизим тувгъанларымызнынъ мезарлары. Анда мезарлыкъкъа бармакъ керек ола. Ве, эльбетте, туризмни ве Озбекистан гражданларыны Къырымда тедавийлевини гъайрыдан тиклемек керек. Бугунь адамлар Москвадан я да Краснодардан учмакъ ичюн чокъ пара масраф этелер», — деп, тариф этти «Россия для всех» порталына «Къырым бирлиги» тешкилятынынъ ёлбашчысы Сейтумер Ниметуллаев.
Онынъ сёзлерине коре, бу тешеббюс иле джемаатчылар РФ Девлет дума мебусына Руслан Бальбекке мураджаат эттилер.

«Биз бу меселени музакере этик. О, бу акъта Джумхуриет башы Сергей Аксенов иле лаф юрьсетеджек. Русие ве Озьбекистан четэль ишлер назирликлерине мураджаат этмек планлаштырыла. Биз бу меселени эм де Ташкент векиллери иле музакере эттик, олар анда бу меселени котереджеклер», — деп, пайлашты Ниметуллаев.

Къырым иле халкъара авиабагъ 2014 сене баарьде Русие иле бирлешкен сонъ авиацион тешкилятларнынъ талабы боюнджа токътатылды. Бугунь Къырым сакинлери ичюн бугунь сакинлер ичюн Акъмесджит-Москва-Ташкент ве арткъа учув 45 бинъ рубледен башлана (фиятлар 2018 сене сентябрь айына).