Къырымдан кеткен биринджи аджылар Меккеге аман-эсен барып еттилер. Бу сене Къырым сакинлери ичюн 600 ерлик квота айырылды. Шимдики вакъытта Саудий Арабистанда энди биринджи эки группа булуна. Бу акъта Къырым мусульманлары диний идаресининъ матбуат-хызмети хабер эте.

© ЦРО ДУМК
Къырым аджылары Меккеге аджылыкъкъа келип еттилер

Бу сене Къырым аджыларыларынынъ яшы —  28-ден 80-гедже. Ёлда оларнынъ янларында тыббий хадимлер булуна. Майыс айындан аджылыкъкъа кетмеге истегенлер ичюн  керекли весикъалар, шу джумледен четэль паспортлар ресмийлештирилюви боюнджа «ешиль коридор» тешкиль этильген эди. Къырым муфтиятындан тевсие мектюби олгъан вакъыт саделештирильген схема боюнджа хызметлерни эльде этмек мумкюн эди.

Эр бир мусульман омюринде ич олмадым бир кере Мекке ве Мединедеки азиз ерлерге аджылыкъкъа бармакъ керек. Аджылыкъ – ислям дининде беш шартлардан бириси сайыла. Онынъле бир сырада мукъаддес Рамазан айы девамында тутулгъан ораза ве беш керелик намаз тура.  2018 сене аджылыкъ август айына расткеле. Онынъ вакъыты йылдан-йылгъа денъише ве ай такъвими иле багълы.