Къырым Девлет шурасынынъ вице-спикери ерини Джумхуриет парламентининъ мебусы Эдип Гафаров ала биле. Бу акъта Девлет шуранынъ матбуат-хызмети хабер этти. Базар эртеси куню, июльнинъ  23-де белли олды ки, бу вазифени 2014 сененинъ майыс айындан берли беджерген Ремзи Ильясов истифагъа кетти.

«Къырым Джумхуриети Девлет шурасынынъ президиумы джумхуриетнинъ энъ юксек къанунчыкъарыджы органынынъ башы Владимир Константиновнынъ тевсиесине къол тутты. Тевсие Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ реис муавини вазифесине Эдип Гафаровнынъ  намзети иле багълы», — деп, языла Къырым парламентининъ сайтында.

Эдип Гафаров 2014 сененинъ  апрель айындан берли миллетлерара мунасебетлер боюнджа Девлет Шура комитетининъ ёлбашчысы ола.