Къырымтатар языджысы Диана Кади Алмания канцлерине Ангела Меркельге о, Сочиге кельген куню ачыкъ мектюп иле мураджаат этти. Тамам шу куню, майыснынъ 18-де, Къырымда адетиндже сюргюнлик къурбанларыны хатырасыны анъалар. Озь мектюбини Кади ичтимаий агъларда нешир этти.

«Малюмат дженки шараитинде, рефакъат ве ялан норма олгъан вакъытта, Къырым акъта озь намуслы фикирлеримни бильдирмекни муим саям. Украин сиясетчилери ООН тешкилятына резолюциялар ёллайлар, анда Русиени агрессор киби косьтерелер, къырымтатарлар исе, эмиш, репрессияларгъа огърайлар, амма бу керчек дегиль. Мен къырымтатарым ве бу рефакъат элементи олгъаныны билем, меним халкъымы исе къуллангъанларыны анълайым. Бу себептен  бундестагта чыкъышта булунмагъа рухсет сорайым, мен Къырымда не олаяткъаны акъкъында айтмагъа истейим»,- деп яза Кади.

Языджынынъ фикирине коре, мураджаат украин рефакъат машнасынынъ айын-оюнларына къаршы чыкъмакъ кереклиги иле талап этильди.

«Сюргюнлик къырымтатар халкъы геноцидининъ башланмасы киби», «Бимеген сюргюнлик», «Къырымтатарлар ичюн «матем гетто» — украин кутьлевий малюмат васталары бугунь бойле серлеваларны дердж этелер. «Репрессия» девам этильгени мевзусы боюнджа онлардже сымарыш этильген мальземелер, совет девири ве бугуньки кунь вакъиалары арасында худжур аналогиялар», — айтып кече языджы Киев кутьлевий малюмат васталарынынъ муурьлерини.

Диана Кади эм де Брюссельде озь «Манифест крымской татарки» адлы китабыны такъдим этмеге поанлаштыра. Неширде Къырымдаки яшайыш акъта языджынынъ хатыралары, Къырым Русие иле бирлешкени ве бундан сонъки вакъиалар акъта уйкен сойларынынъ тарифлери топлангъан.