Бу сене аньаневий баарь кезинтилер майыснынъ 5-де кечеджек. Янъы мейдан оларакъ Багъчасарай сув анбары янындаки территория сечильди.

Мусафирлерни халкънынъ медениетине ве урф-адетлерине багъышлангъан павильонлар, усталар ишлерининъ сергиси, куреш боюнджа ярышлар, арм-реслинг ве аркъан тартувы, суслю айванлар сергиси, шаркъий емеклер такъдимнамеси беклей, кенджелер ичюн кунь девамында аниматорлар ве бала аттракционлары чалышаджакъ. Бу акъта Къырымнынъ Туристик порталы хабер эте.

Байрам мейданы саат 10.00 чалышып башлайджакъ. Саат 12.00 концерт башланмасы планлаштырыла, онынъ  хедлайнери Москвадан кельген артист Эльбрус Джанмирзоев оладжакъ («Чародейка» ве «Бродяга» йырларынынъ муэллифи). Къырым «Хайтарма» ве «Крым» ансамбллери, Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ артистлери де чыкъышта булунаджакъ.

Хатырлатамыз, Хыдырлез байрамы къайд этилюви ичюн ер Акъмесджит–Багъчасарай трассасынынъ 25-нджи километринден башкъа ерге кечирильди. Бу федераль эмиет ташыгъан «Таврида» араба ёлу къурулувы боюнджа кечирильген ишлернен багълы. 2018 сене байрам сув анбары районында кечеджек.

Хыдырлез — къырымтатарларнынъ миллий байрамы, о берекет, боллукъ ве аманлыкъны темсиль эте, эр йыл майыснынъ биринджи афтасы девамында кутьлевий кезинтилер иле къайд этиле. Адетиндже, байрам осюмликлерде биринджи башакъ пейда олгъан куню къайд этиле эди. Бу вакъыт «тепреч» деп, адлана. Бугунь оны майыснынъ биринджи раатлыкъ куньлери къайд этелер.

2017 сене кезинтилерде 50 бинъден зияде адам иштирак этти. О вакъыт къырымтатар бедий коллективлернинъ, Москва, Татарстан ве Шималий Кавказдан кельген артистлернинъ иштираги иле концерт олып кечти, куреш боюнджа спортив турнир отькерильди, къырымтатар миллий ашлары такъдим этильди. Бундан гъайры, дюньяда энъ буюк чиберек къавурылды, онынъ узунлыгъы 2,55 м ве кенълиги 1,4 м.