Ярымадада энди сюргюнлик къурбанларынынъ хатыра кунюне багъышлангъан тедбирлер планыны азырладылар. Бу акъта Джумхуриет девлет миллетлерара комитетининъ башы  Ленур Абдураманов «Россия сегодня» ХИА матбуат-меркезинде тариф этти. Онынъ сёзлерине коре, энъ эмиетли тедбирлерден бири демиръёл «Сюрень» станциясында оладжакъ мемориаль комплекс мейданында кечириледжек. Тамам шу ерден 1944 сенеси сюргюнлик вакъытында къырымтатарлар ёлланылгъан эди.

«Мемориал къуруджылыгъы боюнджа ишлер план боюнджа алып барыла, онынъ амельге кечирилювинде ич бир маниа ёкъ. Биз шимди Назирлер Шурасы иле тасдыкълангъан эмир черчивесинде майыс 18 кунюне багъышлангъан тедбирлер планыны къабул этик.  Оладжакъ афта девамында бу мейдангъа чыкъыш планлаштырамыз, журналистлерни де давет этемиз. Бу сене тамам бу объекте хатыра тедбирлер кечирилюви планаштырыла», — деди Абдураманов.

Бундан гъайры, Къырымнынъ Назирлер Шурасы нешир эткен эмирде яшлар ичюн энди аньаневий олгъан «Юрегинъде атеш якъ» адлы акция кечирилюви, мемориалларгъа гуллер къоюлувы, сергилер кечирилюви, телевизион  программалар азырланувы къайд этиле.

«Сюрень» станциясында Къырым халкълары сюргюнлик къурбанларынынъ хатыра мемориалы  тамамиле 2019 сенегедже къуруладжакъ. Къуруджылыкъ учь басамакъкъа болюнди. Биринджисинде вагоннынъ копиясы ерлештирильди, экинджиде  – «Сонъки къоранта» адлы группа эйкели яратылувы, учюнджи этап – музей, кильсе ве джами къурулувы.