Июльнинъ биринджи, джума эртеси куню, Акъмесджитнинъ Гагарин адына истираат багъчасында  татарларнынъ Сабантуй байрамы кечти. КъДж татарларынынъ региональ миллий-медений мухтариетининъ  реиси Марат Багаутдинов берген малюматларгъа коре, байрамгъа 2 бинъден зияде инсан топланды.

«Кызылташ» (Ялта) футбол клубын логотипи
Къырымтатар «Кызылташ» Къырым чемпионатнынъ янъы мевсиминде ойнайджакъ

Тедбирде Татарстандан артистлер, Къырымнынъ иджадий миллий коллективлери, къырымтатар академик музыкалы-драма театрининъ ве «Къырым».адлы къырымтатар фольклор ансамблининъ  артистлери иштирак эттилер.

Ачылув мерасимде ярымаданынъ ресмий шахыслары, V чагъырув Татарстан девлет шурасынынъ мебусы,  ТДж Девлет шурасында къанунлыкъ  комитетининъ  реис муавини  Рафил Нугуманов чыкъышта блундылар.

«Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке, миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданлар ишлери боюнджа девлет комитетининъ реиси Заур Смирновгъа, джумхуриет ёлбашчысынынъ меслеатчысына  Равиль Ахмеровгъа байрамны тешкиль эткенлери ичюн тешеккюрлер бильдирмеге истер эдим. Буюк малиевий дестек Къырым территориясында чалышкъан къазан къуруджы тешкилятлары тарафындан косьтеридльди», — деп, бильдирди Марат Багаутдинов.

Фааль раатланмагъа севгенлер ичюн аньаневий татар куреши боюнджа ярышлар тешкиль этильди.  Бундан гъайры агъач устюнде чувалларнен курешлер, аркъан тартувы, къашыкъ ичинде йымырта иле чапув, бирекке тырмашув, армрестлинг ве дигер эгленджелер олды.

Режиссёр, музыкант, солист группы "The No Smoking Orchestra" Эмир Кустурица на фестивале "Брояница кинофест. Марафон Кустурицы" в кинотеатре Люксор IMAX в Сочи.
Эмир Кустурица илькиде Къырымда концерт береджек

Истегенлер ярмалыкъны зиярет эте бильдилер, анда татар емеклери ве ашайт маллары, миллий ве мусульман тимсаллери, эдебият, хатыра багъшышлар ве халкъ эснаф маллары такъдим этильди.

«Сабантуй байрамында балалы къоранталар чокъ эди, аниматорлар, аттракционлар чалышты.  Къырым Джумхуриет башына Сергей Аксеновгъа миннетдарлыкъ бильдирмеге истер эдим, онынъ къол тутувы олмаса эди байрам бойле буюк, микъязлы, меракълы ве парлакъ олмаз эди. Къазан къуруджы ширкетлер де бойле фааль къол туткъанлары, малиевий дестек косьтергенлери, буны буюк истекнен ве иджадий янашувнен япкъанлары пек хош. Бойле байрамлар олгъаны себебинден биз бир-биримизге якъынджа оламыз. Эписи бу ширкетлер Халкъара ислям бизнеси бирлешмесине кирелер, оларнынъ ребери Марат Кабаев. Сёз сырасы, о, Сабантуйгъа дюльбер такъиелер эдие этти, оларны истегенлерге бедава даркъаттылар», — деп, хабер этти джумхуриет башынынъ меслеатчысы Рамиль Ахмеров.

«Мавы байракъ» алгъан экинджи русиели пляж Ялтада
«Мавы байракъ» алгъан экинджи русиели пляж Ялтада

Тедбир прграммасынынъ энъ меракълы къысмы — бу пиляв емеги ве чак-чак татлылыгъы иле зияфет олды. Миллий емеклернинъ дадыны эр истеген коре бильди. Баллар да озь вакъытларыны шенъ кечирдилер, олар ичюн кунь девамында бедава аттракционлар ве мастер-класслар чалышты. Мусафирлерге Татарстан тимсаллеринен безетильген байракълар, шапкелер ве футболкалар бахшыш этильди.