Трудовая книжка
HeadHunter бухранда энъ керекли 10 зенаатны такъдим этти

Мытлакъ къыскъартылармыз деп, эмин олгъанлар сигорта хадимлери арасында – бу зенаатнынъ учюнден эр бир векили «мени мытлакъ къыскъартаджакъларыны биллем» деп, бильдирдилер. Бундан гъайры бу зенаатта чалышкъан адамлар арасында къыскъартылувгъа огърамайджакъларында эмин олгъанлар энъ аз: тек 30%.

Каждая третья компания штрафует сотрудников за опоздание
Не ичюн Русиеде иш теслим эткенлер пара джезасыны алалар?

Энъ чокъ иш теслим эткенлер озюне бойсунгъанларны кеч къалгъанлары ичюн (54%) ве дигер интизам бозувлар ичюн джезалайлар. Лякин иш теслим эткенлернинъ ойлелери де бар (12%), олар пара джезасы ярдымынен хадимлернинъ зарарлы адетлеринен курешмеге тырышалар.